Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


sie 26, 2016

Konkurs pt.: „Z Papieżem Franciszkiem idziemy drogami miłosierdzia”

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty oraz Szkolne Koło Caritas działające przy ZSO nr 5 w Grudziądzu ogłaszają diecezjalny konkurs plastyczno-multimedialny dla dzieci i młodzieży pt. „Z Papieżem Franciszkiem idziemy drogami miłosierdzia". Honorowy patronat nad konkursem objął Bp Andrzej Suski – Biskup Toruński. Patronat medialny: Tygodnik Katolicki Niedziela – Głos z Torunia.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. 1. Cele konkursu:
 1. • zachęcenie dzieci  i młodzieży do przeżywania Roku Miłosierdzia wraz z Kościołem Powszechnym

  • uwrażliwienie na wartość i istotę miłosierdzia Bożego

  • ukazanie potrzeby naśladowania Boga miłosiernego poprzez czynienie dzieł miłosierdzia

  • zaangażowanie uczniów w różne formy pracy pozalekcyjnej

  • rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych i informatycznych.

 2. 2. Konkurs ma zasięg diecezjalny /diecezja toruńska/. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także świetlice środowiskowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

 3. 3. Prace konkursowe powinny dotyczyć nauk głoszonych przez Papieża Franciszka w Roku Miłosierdzia oraz w czasie ŚDM, a także przedstawiać różne formy pełnienia uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała.

 4. 4. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką na kartkach bloków rysunkowych lub technicznych w formacie A-3 i większe (nie szkło, plastelina). Prace komputerowe, należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej (w programie MC Power Point), Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 10 min. Prezentacja powinna być przygotowana na nośniku cyfrowym (wyłącznie płyta CD), odtwarzana na typowym komputerze PC w systemie Windows. Prace powinny zawierać następujące informacje (na pierwszym slajdzie): imię i nazwisko autora pracy, klasa, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail. Prace muszą być wykonane samodzielnie – z podaniem źródła, bibliografii (ostatni slajd). Zgłoszone prace będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

 5. 5. Prace należy przesyłać – razem z Kartą zgłoszenia – w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2016 r. na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, 86-300 Grudziądz, ul. Nauczycielska 19 z dopiskiem: „Konkurs o Miłosierdziu”. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca (n-l podaje także nr telefonu, pod którym można podać informację o ewentualnej wygranej), także karta zgłoszenia (wzór podany poniżej).

 

 1. 6. Zgłoszenie szkoły/placówki do konkursu następuje poprzez przesłanie prac wykonanych samodzielnie przez uczniów wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Prace, które w jakikolwiek sposób będą niezgodne z wymogami Regulaminu Konkursu (np.: niepełne dane) zostaną dyskwalifikowane, a tym samym nie wezmą udziału w konkursie.
 2. 7. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 3. 8. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych: www.grudziadz.caritas.pl, http://sp21.zso5grudz.pl/ oraz http://www.katechizacja.diecezja.torun.pl/ , a także przekazane drogą elektroniczną lub telefonicznie na podane dane kontaktowe.
 4. 9. Wręczenie nagród nastąpi 22 października 2016 r. w Grudziądzkim Muzeum. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.00 w kościele Św. Mikołaja (Fara).
  1. Ustalenia końcowe:
  2. - Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac podczas transportu
  3. - Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora
  4. - Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji i reprodukcji prac konkursowych
  5. - Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
  6. - Nagrody, które nie zostaną odebrane przez laureatów konkursu do końca listopada zostaną przekazane dzieciom objętym opieką GCC.

W przypadku pojawienia się pytań należy kontaktować się pod numerem telefonu 609 789 844 lub drogą elektroniczną: konkursjuta@wp.pl

 

-> REGULAMIN DO POBRANIA <-

 

sie 16, 2022

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizuje zadanie pn. "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020″ - Podprogram 2021 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą