Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

O nas


Grudziądzkie Centrum Caritas powstało w roku 1998, będąc odpowiedzią na ogromne obszary ubóstwa i wykluczenia społecznego. Stutysięczny Grudziądz od lat boryka się bardzo wysokim poziomem bezrobocia. Do tego ponad 12 tyś. osób objętych szerokorozumianą pomocą społeczną instytucjonalną. Ten kontekst skali problemów społecznych z jednej strony obrazuje, zaś z drugiej strony usprawiedliwia szeroki zakres działań Caritas na terenie miasta. Stąd między innymi:

 

  1. - Caritas angażuje się w opiekę, wychowanie, profilaktykę dzieci z rodzin dotkniętych biedą lub różnymi patologiami (prowadzi 2 świetlice opiekuńczo – wychowawczo – profilaktyczne),
  2. - opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami (środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, punkt apteczny),
  3. - realizuje programy dożywiania osób potrzebujących, bezdomnych oraz dzieci (stołówka dla ok. 600 osób dziennie),
  4. - wspiera osoby bezrobotne i poszukujące pracy (projekty aktywizacji zawodowej i społecznej finansowane ze środków UE),
  5. - tworzy i rozwija wolontariat, uwrażliwianie społeczeństwa na pomoc drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.
  6. - Organizuje akcje cykliczne takie jak wigilijne dzieło pomocy dzieciom, kolonie letnie, paczki świąteczne.

 

 

Co najważniejsze Grudziądzkie Centrum Caritas w swej działalności nie tylko odpowiada na efekty degradacji społecznej środowisk, ale również stara się przeciwdziałać ich przyczynom. Stąd od ponad 10 lat realizuje projekty aktywizujące zawodowo i społecznie całe rodziny, przeciwdziałając lokalnemu bezrobociu, które jest najczęstszą przyczyną wykluczenia społecznego w Polsce.

 

Organizacja jest otwarta na działania partnerskie. Wszystkie projekty/programy są realizowane z partnerami publicznymi bądź prywatnymi. Prowadzimy dialog z lokalnym środowiskiem biznesu, co umożliwia opracowywanie projektów realnych i efektywnych, wpływających na lokalny rozwój.

 

Siedziba Grudziadzkiego Centrum Caritas mieści się przy ul. Klasztornej 6. Ponadto Caritas  prowadzi w Grudziadzu Środowiskowy Dom Samopomocy, Świtlicę "Przystań" oraz  Wypożyczalnię sprzętu rechabilitacyjnego, które mieszczą się w budynku przy ul. Marcinkowskiego 6-8. Od 2016 roku Grudziądzkie Centrum Caritas administruje także Bursą Szkolną Caritas przy ul. Chełmińskiej 97.

 

Siedziba Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

ul. Klasztorna 6

 

Budynek przy ul. Marcinkowskiego 6-8

 

Bursa Szkolna Caritas

ul. Chełmińska 97

 

sty 3, 2024

 

Szanowni Państwo

 

„W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Grudziądzkim Centrum Caritas w Grudziądzu przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi

- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

 

Kontakt: Beata Wyczyńska-Hoppe tel. 692403905

lis 27, 2023
Podsumowanie działań w Listopadzie 2023 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Listopad 2023 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci