Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

O nas


Grudziądzkie Centrum Caritas powstało w roku 1998, będąc odpowiedzią na ogromne obszary ubóstwa i wykluczenia społecznego. Stutysięczny Grudziądz od lat boryka się bardzo wysokim poziomem bezrobocia. Do tego ponad 12 tyś. osób objętych szerokorozumianą pomocą społeczną instytucjonalną. Ten kontekst skali problemów społecznych z jednej strony obrazuje, zaś z drugiej strony usprawiedliwia szeroki zakres działań Caritas na terenie miasta. Stąd między innymi:

 

  1. - Caritas angażuje się w opiekę, wychowanie, profilaktykę dzieci z rodzin dotkniętych biedą lub różnymi patologiami (prowadzi 2 świetlice opiekuńczo – wychowawczo – profilaktyczne),
  2. - opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i ich rodzinami (środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, punkt apteczny),
  3. - realizuje programy dożywiania osób potrzebujących, bezdomnych oraz dzieci (stołówka dla ok. 600 osób dziennie),
  4. - wspiera osoby bezrobotne i poszukujące pracy (projekty aktywizacji zawodowej i społecznej finansowane ze środków UE),
  5. - tworzy i rozwija wolontariat, uwrażliwianie społeczeństwa na pomoc drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.
  6. - Organizuje akcje cykliczne takie jak wigilijne dzieło pomocy dzieciom, kolonie letnie, paczki świąteczne.

 

 

Co najważniejsze Grudziądzkie Centrum Caritas w swej działalności nie tylko odpowiada na efekty degradacji społecznej środowisk, ale również stara się przeciwdziałać ich przyczynom. Stąd od ponad 10 lat realizuje projekty aktywizujące zawodowo i społecznie całe rodziny, przeciwdziałając lokalnemu bezrobociu, które jest najczęstszą przyczyną wykluczenia społecznego w Polsce.

 

Organizacja jest otwarta na działania partnerskie. Wszystkie projekty/programy są realizowane z partnerami publicznymi bądź prywatnymi. Prowadzimy dialog z lokalnym środowiskiem biznesu, co umożliwia opracowywanie projektów realnych i efektywnych, wpływających na lokalny rozwój.

 

Siedziba Grudziadzkiego Centrum Caritas mieści się przy ul. Klasztornej 6. Ponadto Caritas  prowadzi w Grudziadzu Środowiskowy Dom Samopomocy, Świtlicę "Przystań" oraz  Wypożyczalnię sprzętu rechabilitacyjnego, które mieszczą się w budynku przy ul. Marcinkowskiego 6-8. Od 2016 roku Grudziądzkie Centrum Caritas administruje także Bursą Szkolną Caritas przy ul. Chełmińskiej 97.

 

Siedziba Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

ul. Klasztorna 6

 

Budynek przy ul. Marcinkowskiego 6-8

 

Bursa Szkolna Caritas

ul. Chełmińska 97

 

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz