Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


wrz 30, 2021

Trwa nabór do projektu pn. "Z POWERem do pracy!!" dla zainteresowanych bezzwrotnymi dotacjami na utworzenie przedsiębiorstwa oraz udziałem w szkoleniach zawodowych

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż kontynuowany jest nabór uczestników do projektu pn. „Z POWERem do pracy!!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór dotyczy osób zainteresowanych bezzwrotnymi dotacjami na utworzenie przedsiębiorstwa oraz udziałem w szkoleniach zawodowych.

 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizuje projekt pn. „POWERem do pracy!!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do skorzystania ze wsparcia w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkoleń zawodowych (indywidulanych i grupowych) serdecznie zapraszamyosoby pracujące, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. ubodzy pracujący, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, które pracują lub mieszkają, w tym uczą się na obszarze Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego w rozumieniu KC, w wieku  18-29 lat.

 

Ubodzy pracujący - Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 ubodzy pracujący to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej8 w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Wysokości kryteriów dochodowych podawane są w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych - Zgodnie z definicją zwartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Zapraszamy do udziału w projekcie byłych uczestników  projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

 

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - OSTANIE WOLNE MIEJSCA!!!

Dla 10 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oferujemy:

- bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,

- wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości średnio 450 zł miesięcznie (nie większej niż 1 000zł) w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

SZKOLENIA ZAWODOWE (INDYWIDUALNE I GRUPOWE)

Dla 11 osób oferujemy bezpłatne szkolenia prowadzone przez jednostki szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP.

W ramach wsparcia szkoleniowego uczestnik projektu będzie miał sfinansowane:

- szkolenie zawodowe,

- stypendium szkoleniowe,

- badania lekarskie,

- zwrot kosztów dojazdu,

- zwrot kosztów opieki dzieckiem/osoba zależną,

- ubezpieczenie NNW,

- egzamin, certyfikat/zaświadczenie,

- pośrednictwa pracy dostosowane do potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla osób po szkoleniu, którzy nie podejmą zatrudnienia.

 

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze projektu – Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

 

 

Informacje o projekcie:

BIURO PROJEKTU:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

ul. Klasztorna 6

86-300 Grudziądz

pokój nr 16

tel. 517 773 082

Koordynator projektu: Szymon Ronowski

e-mail: grudziadz@caritas.pl

www.grudziadz.caritas.pl

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Z POWERem do pracy!!

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy dla osób pracujących

Załączniki nr 3-7

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „Z POWERem do pracy!!”

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz