Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


lip 21, 2020

Nabór do projektu pn. "Z POWERem do pracy!!" dla zainteresowanych uczestnictwem w stażu zawodowym, szkoleniu zawodowym lub zatrudnieniu w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza od dnia 21.07.2020 r. nabór uczestników do projektu pn. „Z POWERem do pracy!!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór dotyczy osób chętnych do uczestnictwa w stażu zawodowym, szkoleniu zawodowym lub zatrudnieniu w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy.

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do 56 osób fizycznych, które pracują lub mieszkają, w tym uczą się na obszarze Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego w rozumieniu KC, w wieku  18-29 lat, w tym:

 

- 28 biernych zawodowo z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 tzn.

– osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat bierne zawodowo bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

- osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);

- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);

- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu);

- osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);

- matki przebywające w domach samotnej matki;

- osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu);

- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu);

- osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);

– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych - wywodzący się z powyższych grup docelowych;

 

- 28 osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze wsparcia w postaci staży zawodowych mogą skorzystać osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (osoby z kategorii NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest osobą bezrobotną.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze wsparcia w postaci szkoleń zawodowych (indywidulanych i grupowych) mogą skorzystać osoby pracujące, znajdujące się trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. ubodzy pracujący, zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z zatrudnienia w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy mogą skorzystać osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (osoby z kategorii NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 oraz osoby pracujące, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych – osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapraszamy do udziału w projekcie byłych uczestników  projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w zakresie odbywania staży zawodowych, szkoleń zawodowych oraz zatrudnienia w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy objęci zostają:

- identyfikacją potrzeb, indywidualną analizą każdego Uczestnika projektu oraz diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,

-  opracowaniem Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,

- kompleksowym i indywidualne poradnictwem zawodowym,

- kompleksowym i indywidualne pośrednictwo pracy (po stażu i szkoleniu),

 

Dla osób zainteresowanych przewidziano ponadto:

- zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą zawodowym, staże zawodowe, szkolenia zawodowe, zatrudnienie w ramach doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy,

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną podczas odbywania stażu zawodowego, szkolenia zawodowego, zatrudnienia w ramach doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać od dnia 20.07.2020 roku w Biurze projektu – Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

 

Informacje o projekcie:

BIURO PROJEKTU:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

ul. Klasztorna 6

86-300 Grudziądz

pokój nr 16

tel. 517 773 082

Koordynator projektu: Szymon Ronowski

e-mail: grudziadz@caritas.pl

www.grudziadz.caritas.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Z POWERem do pracy!!

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy dla osób biernych zawodowo

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy dla osób pracujących

Załączniki nr 3-7

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz