Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


gru 1, 2015

Warsztaty przyniosły propozycje

- Atrakcyjne położenie przy autostradzie kontra niski poziom wynagrodzeń – takie m.in. propozycje pojawiały się w, realizowanej przez uczestników w formie warsztatowej, analizie SWOT, będącej częścią wczorajszego spotkania konsultacyjnego w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. W trzygodzinnym spotkaniu na Marinie wzięło udział 37 osób, reprezentujących mieszkańców, firmy, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Wśród uczestników wczorajszego spotkania znalazło się 30 członków Lokalnej Grupy Działania.


Warsztaty, w ramach których uczestnicy, podzieleni na kilka grup, samodzielnie analizowali mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, czyli miasta Grudziądza, poprzedziło kilka prezentacji, wprowadzających w temat LSR – dotyczących m.in. partycypacyjnego charakteru tworzenia dokumentu, możliwości dofinansowania LSR, obowiązkowych elementów diagnozy obszaru objętego strategią i wykorzystania w diagnozie danych statystycznych oraz podstawowych zasad planowania strategicznego.

Ostatnim elementem pierwszej części było krótkie omówienie zbiorczych wyników ankiety, którą w odpowiedzi na prośbę Lokalnej Grupy Działania, kilka dni wcześniej, wypełniło w formie elektronicznej 42 członków LGD. Wyniki ankiety znajdują się w prezentacji nr 3.

 

PREZENTACJE DO POBRANIA PONIŻEJ

Prezentacja 1
Prezentacja 2
Prezentacja 3

 

Po teorii przyszedł czas na praktykę. Uczestnicy spotkania aktywnie współpracując w kilkoosobowych grupach, wyodrębnili szereg mocnych i słabych stron Grudziądza oraz jego szans i czyhających na obszar naszego miasta zagrożeń. Następnie, w toku burzliwej, wspólnej dyskusji, uszeregowali swoje propozycje w ramach każdej z tych czterech grup pod względem ich ważności (tzw. wagowanie). Choć nie brakowało sporów, całość części warsztatowej przebiegła sprawnie i zgodnie z założonym planem.

 

Wczorajsze spotkanie było pierwszą i z pewnością nie ostatnią formą konsultowania z mieszkańcami oraz lokalnymi sektorami gospodarczym, społecznym i publicznym, przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Wiadomo już, że po analitycznym opracowaniu wczorajszych warsztatów, kolejne, podobne spotkanie planowane jest 14 stycznia 2016 roku. O innych formach konsultowania grudziądzkiej LSR będziemy również informować.

 

 

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz