Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


kwi 6, 2020

Informacja dotycząca list obecności uczestników projektu „Młodzi bierni na start” odbywających staż

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz zawieszeniem bezpośredniej obsługi klientów poprzez Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informujemy, że od kwietnia 2020 roku do odwołania kompletne listy obecności uczestników projektu odbywających staż należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan/zdjęcie) na adres grudziadz@caritas.pl 

Dodatkowo prosimy zwrócić szczególną uwagę na kompletność listy obecności.
Lista obecności powinna posiadać:

- pieczęć nagłówkową/nazwę organizatora stażu,

- podpisy osoby odbywającej staż,

- oznaczenia przyczyn nieobecności,

- pieczęć i podpis organizatora stażu.

 

Jednocześnie informujemy, iż w instytucjach/firmach, których działalność została ograniczona lub zawieszona, stażysta powinien dostosować się do wprowadzonych przez Pracodawcę zmian:

- jeśli Organizator ograniczył czas pracy, to ograniczenie dotyczy również osoby odbywającej staż;

- jeśli Organizator czasowo zamknął firmę/instytucję (nie dotyczy zawieszenia/wyrejestrowania działalności z CEIDG/KRS), a stażysta jest gotowy do świadczenia pracy –  do listy obecności należy dołączyć oświadczenie organizatora stażu o czasowym zamknięciu firmy/instytucji oraz oświadczenie stażysty o gotowości do świadczenia stażu;

- w przypadku objęcia kwarantanną – do listy obecność należy dołączyć decyzję/informację lub oświadczenie o objęciu kwarantanną;

- rodzice odbywający staż, którzy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 roku życia, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza nie są obecni na stażu, wraz z listą obecności składają oświadczenie o sprawowaniu opieki.

 
We wszystkich wyżej wymienionych  sytuacjach stażystom przysługuje prawo do pełnego stypendium.

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz