Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


sty 7, 2019

Trwa rekrutacja do projektu "Przystań rodzicielska"

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosłaiwonej Juty rozpoczęło realizację projektu pn. "Przystań rodzicielska". Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Okres realizacji projektu: 02.02.2019 – 31.07.2019. Trwa rekrutacja do projektu.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji rodzicielskich, poprzez poznanie zasad racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, profilaktykę uzależnień, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz budowanie marki osobistej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będące rodzicem/ rodzicami, opiekunem/ opiekunami sprawującymi opiekę prawną nad dzieckiem/dziećmi zamieszkujące w gminie-miasto Grudziądz, które spełniają przynajmniej jedno z kryteriów tj.:

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparcie pomocy społecznej;

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

- osoby z niepełnosprawnością;

- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

- osoby niesamodzielne;

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

- osoby korzystające z PO PŻ.

 

Otoczenie stanowią dzieci rodzica/ rodziców, opiekuna/ opiekunów sprawujących opiekę prawną, które są w wieku 5-13 lat.

 

Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami można skaładać w Biurze projektu - Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosłaiwonej Juty, ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, pok. 26, w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 
 
sie 16, 2022

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizuje zadanie pn. "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020″ - Podprogram 2021 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą