Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Aktualności


lis 19, 2018

Rodzina w Centrum 2

Dnia 02.11.2018 r. Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty zawarło umowę z Gminą-Miasto Grudziądz na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum 2" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jak również Grudziądzkie Centrum Caritas prowadzi szereg działań rekrutacyjnych i promocyjnych w ramach projektu. Nawiązano bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami przedsięwzięcia, przeprowadzono rozmowy nt proponowanych form wsparcia. Na bieżąco osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularze rekrutacyjne, dokonywana jest diagnoza potrzeb uczestników. Grupę docelową projektu stanowią osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny).


Wybrani beneficjenci projektu uczestniczą m.in. w specjalistycznym poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym i prawnym, warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie, grupach wsparcia.

Ww. zajęcia aktywizacyjne odbywają się w siedzibie Grudziądzkiego Centrum Caritas, przy ul. Klasztornej 6. Osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z ramienia GCC jest Pan Rafał Parol.

Projekt „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest przez MOPR w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i samorządami powiatowymi i miejskimi z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Początkowa całkowita wartość projektu: 12 318 179,50 zł
w tym dofinansowanie projektu z UE: 10 470 452,57 zł
  

 

sie 16, 2022

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizuje zadanie pn. "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020″ - Podprogram 2021 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą