Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Rodzina w Centrum 2- ZAKOŃCZONY


www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl
 
 
 
Dnia 02.11.2018 r. Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty zawarło umowę z Gminą-miasto Grudziądz na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin w ramach projektu partnerskiego pn. "Rodzina w Centrum 2" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu jak również Grudziądzkie Centrum Caritas prowadzi szereg działań rekrutacyjnych i promocyjnych w ramach projektu. Nawiązano bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami przedsięwzięcia, przeprowadzono rozmowy nt proponowanych form wsparcia. Na bieżąco osoby zainteresowane udziałem w projekcie wypełniają formularze rekrutacyjne, dokonywana jest diagnoza potrzeb uczestników. Grupę docelową projektu stanowią osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny).

Wybrani beneficjenci projektu uczestniczą m.in. w specjalistycznym poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym i prawnym, warsztatach wzmacniających kompetencje rodzicielskie, grupach wsparcia.

Ww. zajęcia aktywizacyjne odbywają się w siedzibie Grudziądzkiego Centrum Caritas, przy ul. Klasztornej 6. Osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z ramienia GCC jest Pan Rafał Parol.

Projekt „Rodzina w Centrum 2” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ww. przedsięwzięcie realizowane jest przez MOPR w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i samorządami powiatowymi i miejskimi z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Początkowa całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł
w tym dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł
 
 
AKTUALNOŚCI
 
paź 31, 2020
 

Szanowni Państwo

 

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2" (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Grudziądzkim Centrum Caritas przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,

- grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

paź 6, 2020

 

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Grudziądzkie Centrum Caritas w Grudziądzu zrealizowało do 30.09.2020 roku:

 

 • 50 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 40 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 136 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 2 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • 4 spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych
mar 13, 2020
Komunikat Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu w sprawie zawieszenia realizacji wszystkich form wsparcia w ramach projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2".
sty 3, 2020

Podsumowanie działań w 2019 roku

 

 

 

W 2019 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Grudziądzkie Centrum Caritas w Grudziądzu zrealizowało:

 

 • 100 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 80 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 100 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 8 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 2 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 2 warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • 8 spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych
 • 1 spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
sty 4, 2019

Podsumowanie działań w 2018 roku

 

 

W 2018 roku w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Grudziądzkie Centrum Caritas w Grudziądzu zrealizowało:

 

 • 50 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
 • 40 porad w ramach specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – prawnego
 • 50 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
 • 4 warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, w trakcie których odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci
 • 1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat
 • 1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • 4 spotkania w ramach grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych
 
 
lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz