Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Przystań rodzicielska


 

Tytuł projektu: Przystań rodzicielska

 

Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność

 

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Okres realizacji projektu: 02.02.2019 – 31.07.2019

 

Wartość projektu: 51 092,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 48 537,00 zł

 

Cel projektu: podniesienie kompetencji rodzicielskich, poprzez poznanie zasad racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, profilaktykę uzależnień, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz budowanie marki osobistej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będące rodzicem/ rodzicami, opiekunem/ opiekunami sprawującymi opiekę prawną nad dzieckiem/dziećmi zamieszkujące w gminie-miasto Grudziądz, które spełniają przynajmniej jedno z kryteriów tj.:

- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparcie pomocy społecznej;

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

- osoby z niepełnosprawnością;

- członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

- osoby niesamodzielne;

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

- osoby korzystające z PO PŻ.

 

Otoczenie stanowią dzieci rodzica/ rodziców, opiekuna/ opiekunów sprawujących opiekę prawną, które są w wieku 5-13 lat.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

gru 23, 2019
 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chcielibyśmy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.
gru 2, 2019
Grudziądzkie Centrum Caritas jak co roku przygotuje i przekaże paczki świąteczne rodzin potrzebujących z terenu Grudziądza. Przygotowanie paczek odbędzie się w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Gminę-Miasto Grudziadz: "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystajacych z pomocy społecznej".