Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

facebook
icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

Bursa Szkolna Caritas

icon

Środowiskowy Dom Samopomocy

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Od Aktywizacji do Zatrudnienia


 

Tytuł projektu: „Od Aktywizacji do Zatrudnienia”

 

Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy

 

Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 

Poddziałanie: RPKP.08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2018 – 30.09.2022

 

Lider: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

 

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

 

Wartość projektu: 5 082 804,58 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 320 383,89 zł

 

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
♦ osoby powyżej 50 roku życia,
♦ kobiety,
♦ osoby z niepełnosprawnościami,
♦ osoby długotrwale bezrobotne,
♦ osoby o niskich kwalifikacjach.

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez aktywizację zawodową 339 bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu Grudziądza i powiatu grudziądzkiego do 30.09.2022 roku.
 
Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 42%
 
Zadania w projekcie:
- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,
 - opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmujący podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia danej osoby na rynku pracy,
- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
- zatrudnienie w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy,
- zatrudnienie subsydiowane,
- staże,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
- zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, zatrudnienie subsydiowane i staż,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - obowiązujący od 9 stycznia 2020 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - obowiązujący od 7 grudnia 2020 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - obowiązujący od 5 marca 2021 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - obowiązujący od 6 maja 2022 r.

Regulamin zatrudnienia subsydiowanego w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia

Wniosek o udzielenie pomocy na subsydiowanie zatrudnienia (PDF)

Wniosek o udzielenie pomocy na subsydiowanie zatrudnienia (DOC)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Skierowanie na zatrudnienie subsydiowane

Umowa w sprawie udzielania pomocy na subsydiowanie zatruenienia

Wniosek o zwrot kosztów zatrudnienia subsydiowanego

Rozliczenie do wniosku o zwrot kosztó zatrudnienia subsydiowanego

- Regulamin doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia

- Wniosek o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (PDF)

- Wniosek o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (DOC)

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Umowa w sprawie refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

- Wniosek o refundację

- Rozliczenie refundacji

- Potwierdzenie doposażenia

- Deklaracja pochodzenia sprzętu

Regulamin organizacji i uczestnictwa w stażu

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckim

Wniosek o refundację kosztów opieki

Wniosek o refundację kosztów dojazdu

Oświadczenie - samochód

Oświadczenie osoby dowożonej

 

Informacje o projekcie:

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty
ul. Klasztorna 6 
86-300 Grudziądz
pokój nr 16
telefon : 517 773 082
e-mail: grudziadz@caritas.pl
 
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22
86-300 Grudziądz
telefon : 56 643 84 09
e-mail: togr@praca.gov.pl

 

Data aktualizacji danych: 
6 maja 2022 roku

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

maj 6, 2022
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 6 maja 2022 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia.
lut 14, 2022
Informujemy, iż nadal prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie pomocy na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnieni, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
sty 20, 2022

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnieni, realizowanego prze Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

paź 25, 2021
Informujemy, iż nadal prowadzony jest nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz wniosków o udzielenie pomocy na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnieni, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
paź 11, 2021

Informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnieni, realizowanego prze Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

mar 5, 2021
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 5 marca 2020 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia.
gru 7, 2020
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 7 grudnia 2020 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia.
mar 23, 2020
W ramach projektu "Od Aktywizacji do Zatrudnienia " od dnia 23.03.2020 roku została wprowadzona możliwość skorzystania z usług świadczonych przez doradcę zawodowego i pośrednika w postaci pracy zdalnej.
mar 16, 2020
Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo pracowników Realizatora projektu – Grudziądzkiego Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty oraz Partnera – Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, a także Uczestników Projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia podjęta została decyzja o ograniczeniu dostępu do budynków Realizatora projektu oraz Partnera.
sty 9, 2020

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty informuje, iż w dniu 9 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia.

sie 20, 2019
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 22 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
kwi 15, 2019
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu ogłasza nabór wniosków o organizację stażu w ramach projektu pt. Od Aktywizacji do Zatrudnienia realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
mar 8, 2019
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 11 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
lut 22, 2019
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
lut 13, 2019
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.
lut 11, 2019

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy na subsydiowanie zatrudnienia w ramach projektu pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

sty 9, 2019
Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu realizują projekt pn. Od Aktywizacji do Zatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


Wniosek o refundację kosztów opieki
lip 28, 2022

Podsumowanie działań w Lipcu 2022 roku

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3" w miesiącu Lipiec 2022 zrealizowano:

 

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych

1 warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci lub młodzieży przebywających w pieczy oraz z rodzina naturalnych z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

lip 23, 2022
 

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi ciągły nabór uczestników.

 

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” uczestnicy mogą skorzystać bezpłatnie z poniższych form wsparcia:

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne.

2. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.

3. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach.

5. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.

6. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

8. Spotkanie promujące rodzinną pieczę zastępczą.

 

 Działania projektowe realizowane są w okresie od maja 2021 r. do grudnia 2022 r.

 

  

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się pod adres:

 

1. Grudziądzkie Centrum Caritas86-300 Grudziądz, ul. Klasztorna 6
2. Telefon 56/ 64 28 587
3. e-mail mblock@caritas.pl
4. godziny pracy CWR czynne od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Oraz zgodnie z harmonogramem w danym miesiącu

5. Osoba do kontaktu: Milena Block

 

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 34A

2. Telefon 56/ 69 68 751
3. e-mail a.osiewicz@mopr.grudziadz.pl
4. godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

5. Osoba do kontaktu: Anna Osiewicz