W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3″ w miesiącu Czerwiec 2022 zrealizowano:

5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego

14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego

2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego

1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

1 warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą

1 spotkanie dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

Podsumowanie zrealizowanych działań -CZERWIEC 2022
Skip to content