„Na codzienne zakupy” – program pomocy charytatywnej dla osób ubogich, potrzebujących, dotkniętych wykluczeniem socjalnym i społecznym, a w szczególności najuboższych seniorów, którego elementem jest przekazanie karty będącej nośnikiem bonu towarowego wydanego w formie elektronicznej, który umożliwiająca zapłatę za zakupy w sieci sklepów Biedronka z wyłączeniem zakupu: wyrobów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów z kategorii: produkty dla zwierząt, tekstylia oraz artykuły przemysłowe. Miesięczna wartość doładowania na karcie wynosi 160 zł.

 ✅ Uczestnikami Programu są osoby zakwalifikowane przez Caritas Diecezjalne zgodnie z Zasadami Kwalifikowania Uczestników Programu.

✅ Celem programu jest udzielenie nieodpłatnej pomocy osobom starszym zagrożonym ubóstwem, niedożywieniem lub wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie samotności seniorów, rozwój wolontariatu.

✅ Program „Na codzienne zakupy” realizowany jest w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 roku. przez Caritas Polska we współpracy z Jeronimo Martins Polska S.A.

AKTUALNOŚĆI

PROGRAM NA CODZIENNE ZAKUPY EDYCJA 2022

Skip to content