Podsumowanie zrealizowanych działań -CZERWIEC 2022

Podsumowanie zrealizowanych działań -CZERWIEC 2022

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3″ w miesiącu Czerwiec 2022 zrealizowano: 5 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego 14 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego 2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego 1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia

Podsumowanie zrealizowanych działań -MAJ 2022

Podsumowanie zrealizowanych działań -MAJ 2022

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3″ w miesiącu Maj 2022 zrealizowano: 10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie,

Skip to content