Terminy wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 – SIERPIEŃ 2022

Terminy wydawania żywności w ramach POPŻ 2014-2020 – SIERPIEŃ 2022

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty realizuje zadanie pn. „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020″ – Podprogram 2021 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy

Skip to content