Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w grudniu 2007 r. i jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Dom zakłada stworzenie osobom niepełnosprawnym odpowiednich lokalowo, kadrowo i merytorycznie warunków do prowadzenia terapii i rehabilitacji społecznej, tworzenia innowacyjnych rozwiązań o charakterze profilaktycznym, kulturalno-rekreacyjnym i edukacyjnym, które służą podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności osób uczestniczących w zajęciach środowiskowego domu do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia we własnym środowisku.

Wszystkie zajęcia z uczestnikami ŚDS prowadzone są w oparciu o indywidualny program aktywizacji dostosowany do potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestnika np.:
– treningu umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,
– treningu umiejętności społecznych,
– treningu interpersonalnego,
– treningu budżetowego,
– treningu lekowego,
– treningu gospodarstwa domowego,
– treningu relaksacyjnego,
– treningu umiejętności spędzania wolnego czasu,
– inne formy postępowania w tym przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy.

W ramach Środowiskowego Domu prowadzone są spotkania edukacyjno-wspierające dla rodzin podopiecznych, bądź ich opiekunów prawnych. W roku 2009 rozszerzona została oferta edukacyjna o możliwość skorzystania z kursów języka angielskiego oraz o kolejny cykl kursów komputerowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Jak otrzymać pomoc?

Skierowanie do ŚDS następuje na podstawie decyzji administracyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu. W czasie oczekiwania na miejsce można skorzystać z formy wsparcia w charakterze klubowicza.


Kierownik: Beata Wyczyńska-Hoppe

Środowiskowy Dom Samopomocy Grudziądzkiego Centrum Caritas
ul. Marcinkowskiego 6-8
86-300 Grudziądz 
tel/fax. (056) 6431641
e-mail: sds.grudziadz@caritas.pl

Skip to content