W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3″ w miesiącu Maj 2022 zrealizowano:

10 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego
7 godzin specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego
2 porady specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychiatrycznego
1 spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i naturalnych
1 warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, w trakcie którego odbywały się zajęcia animacyjne dla dzieci

Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla osób przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą

Podsumowanie zrealizowanych działań -MAJ 2022
Skip to content