Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty

icon

aktywizacja
zawodowa i społeczna

icon

opieka i zdrowie

icon

chcesz pomóc?

icon

potrzebujesz pomocy?

Rodzina w Centrum---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

 

Zadanie publiczne pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu i 22 samorządami powiatowymi i miejskimi z województwa kujawsko-pomorskiego realizuje projekt pn. „Rodzina w Centrum” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem ww. przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług wparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim do 30.06.2018 r.

 

Grupę docelową projektu w naszym mieście stanowią usamodzielniani wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej, osoby przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą. Wsparcie społeczne zostanie skierowane do łącznie 95 osób.

 

W ramach projektu jego beneficjenci zostaną objęci kompleksową pomocą m.in. w formie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – psychologicznego, pedagogicznego i prawnego, warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, grup wsparcia. Ponadto 10 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą otrzyma bony edukacyjne. Zajęcia aktywizacyjne będą odbywały się w utworzonym na potrzeby projektu przez Grudziądzkie Centrum Caritas (podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert) - Centrum Wspierania Rodzin (CWR) przy ul. Klasztornej 6.

 

Wsparcie w ramach CWR świadczone jest elastycznie zgodnie ze zgłaszanym indywidualnie zapotrzebowaniem, w tym: w godzinach popołudniowych, weekendy. CWR  w Grudziądzu czynne jest 6 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30, a także zgodnie z zapotrzebowaniem.

lip 11, 2018
W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Grudziądzkim Centrum Caritas przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są usługi.
lip 3, 2018
Dnia 20 czerwca 2018 roku w Świetlicy Przystań odbył się festyn dla dzieci ze świetlicy pn. "Smacznie, zdrowo, kolorowo" podsumowujący realizację drugiej edycji programu  Żółty Talerz. Podczas festynu dzieci degustowały smaczne i zdrowe przekąski oraz przygotowywały sałtkę owocową. Program Żółty Talerz realizowany jest w świetlicach Przystań i św. Józefa od września 2016 roku.